Bedrijven

Gezonde werknemers verminderd verzuim en verhoogd productiviteit. Hoe gezond is uw bedrijf?

Maak een afspraak

       Online spreekuur

        Gezondheidsbus

       Jaarlijks onderzoek

       24/7 huisarts

Preventief Medische Onderzoek voor uw werknemers

Artikel 18 van de Arbeidsomstandighedenwet verplicht werkgevers om hun werknemers periodiek een gezondheidsonderzoek aan te bieden. Wij ondersteunen u in de nakoming van die verplichting en bieden u een uitgebreid pakket van op maat gemaakte periodieke gezondheidsonderzoeken.

Neem contact met ons op

Duurzame inzetbaarheid van medewerkers

Elke organisatie is wettelijk verplicht om zijn medewerkers een periodiek gezondheidsonderzoek aan te bieden. Met een PMO krijgt u inzicht in de gezondheidssituatie van uw medewerkers en indirect daarmee in die van uw organisatie. Het stelt u in staat om het arbeidsverzuim terug te dringen en voorts die verbeteringen aan te brengen die uitval op termijn voorkomen. Het resultaat is fitte & inzetbare medewerkers, , een positieve bijdrage aan arbeidsproductiviteit en een lager ziekteverzuim.
De Nederlandse wet verplicht (Artikel 18 van de Arbowet) werkgevers om hun medewerkers periodiek een gezondheidsonderzoek (PMO) aan te bieden. De achterliggende gedachte van de overheid ermee is het ziekteverzuim terug te dringen. Werknemers die na twee ziektejaren nog steeds arbeidsongeschikt zijn komen in de WIA (wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). Afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid krijgen ze een WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten) uitkering. Werkgevers die hun medewerkers geen preventief medisch onderzoek hebben aangeboden krijgen een gedeelte van die financiële lasten via extra belasting & premieheffing voor hun rekening gedurende een periode die kan oplopen tot tien jaar.
Met een PMO brengt u de gezondheidssituatie van uw medewerkers en uw organisatie in kaart, zodat zij en u weten wat te doen om die te verbeteren. Dit zorgt uiteindelijk voor fitte medewerkers, een grotere inzetbaarheid, meer productiviteit en een lager ziekteverzuim.

Wettelijke verplichting werkgevers

Meer informatie bedrijven

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor bedrijven? Maak een afspraak met ons via onderstaand contactformulier. Wij begeleiden u graag in een beter en gezond leven.

Onze partners