Bedrijven

Gezonde werknemers verminderd verzuim en verhoogd productiviteit. Hoe gezond is uw bedrijf?

Maak een afspraak

       Online spreekuur

        Gezondheidsbus

       Jaarlijks onderzoek

       24/7 huisarts

Preventief Medische Onderzoek voor uw werknemers

De wet verplicht u als werkgever periodiek een gezondheidsonderzoek aan uw werknemers aan te bieden.

Neem contact met ons op

Duurzame inzetbaarheid van medewerkers

Elke organisatie met medewerkers is wettelijk verplicht om die periodiek een Preventief Medisch Onderzoek aan te bieden. Met een PMO brengt u de gezondheidssituatie van uw medewerkers en uw organisatie in kaart, zodat wij weten wat te doen om die te verbeteren. Dit zorgt uiteindelijk voor fitte medewerkers, een grotere inzetbaarheid, meer productiviteit en een lager ziekteverzuim.

In de Nederlandse wet is vastgesteld (Artikel 18 van de Arbowet) dat een werkgever verplicht is medewerkers periodiek een preventief medisch onderzoek (PMO) aan te bieden. De overheid denkt hiermee het ziekteverzuim aanzienlijk terug te dringen. Werknemers die na twee ziektejaren nog steeds arbeidsongeschikt zijn komen in de WIA (wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). Afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid krijgen ze een WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten) uitkering. De werkgever kan hier vervolgens verantwoordelijk voor gehouden worden als er geen preventief medisch onderzoek aangeboden is. Hij of zij betaalt dan tot maximaal 10 jaar de lasten van de werknemer, ook als deze niet meer in dienst is

Met een PMO brengt u de gezondheidssituatie van uw medewerkers en uw organisatie in kaart, zodat zij en u weten wat te doen om die te verbeteren. Dit zorgt uiteindelijk voor fitte medewerkers, een grotere inzetbaarheid, meer productiviteit en een lager ziekteverzuim.

Wettelijke verplichting werkgevers

Meer informatie bedrijven

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor bedrijven? Maak een afspraak met ons via onderstaand contactformulier. Wij begeleiden u graag in een beter en gezond leven.

Onze partners