Coronavirus beleid

Afspraak bij een locatie van het Instituut voor Preventie & Gezondheid?

Vanwege het coronavirus gaan niet alle afspraken door zoals u gewend bent. We bekijken nu per afspraak wat we kunnen doen:

  • uw afspraak omzetten naar een telefonische afspraak;
  • uw afspraak verplaatsen naar een ander moment

We bellen daarom alle patiënten die binnenkort een afspraak hebben als er iets aan die afspraak verandert.

Mocht u niet gebeld worden, dan kunt u er vanuit gaan dat uw afspraak gewoon doorgaat.

Heeft u echter klachten die bij corona kunnen passen (koorts/koortsig gevoel (38 graden of hoger), hoesten en/of kortademigheid), kom dan NIET naar een van onze locaties. Bel uw huisarts in dat geval voor een advies. Neem ook contact op met onze polikliniek om te overleggen over uw afspraak.

Ook bezoek derden in onze locaties worden dus beperkt

IVPG doet zijn uiterste best om het coronavirus buiten de deur te houden. Dit geldt voor begeleiding door derden bij een bezoek aan onze locaties. Deze persoon mag geen klachten hebben als koorts/koortsig gevoel, hoesten en/of kortademigheid. Bovenstaande maatregel geldt ook voor een bezoek aan de IVPG locatie (maximaal één begeleider).

Verder: 

Om coronavirus te voorkomen schudden wij geen handen.

Onze huisartsen, assistenten en medewerkers geven geen hand. IVPG volgt het beleid van het RIVM om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

De algemene hygiënemaatregelen blijven van kracht:

  • Was uw handen regelmatig met water en zeep
  • Maak gebruik van de desinfectiemiddelen die worden aangeboden binnen onze kliniek.
  • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes

Zo voorkomen we verspreiding! Dank voor uw medewerking!

Wij hopen op uw begrip hiervoor.

Directie IVPG

OVER CORONA

Het nieuwe coronavirus

Er zijn verschillende soorten coronavirussen die vaak voorkomen en zich uiten in griepachtige verschijnselen. COVID-19, het virus waar het nu over gaat, is een nieuwe variant. Deskundigen van het RIVM, dat is het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, houden de ontwikkeling van dit virus nauwlettend in de gaten en adviseren ons over passende maatregelen. Actuele informatie over het coronavirus vindt u op de website van het RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19.

Wat doet IVPG?

Mensen die zich afvragen of ze mogelijk het coronavirus hebben of daar vragen over hebben, kunnen zich telefonisch melden bij de huisarts of eventueel de GGD. Buiten kantoortijden kan er contact opgenomen worden met de huisartsenpost. Ook kunnen mensen voor informatie terecht bij het eerder genoemde RIVM www.rivm.nl.

Onze partners