ePMO

Start kosteloos een elektronisch Preventief Medisch Onderzoek (ePMO) voor inzicht in uw gezondheidsfactoren.

Start hier uw onderzoek

    Kosteloos

Wat is een ePMO?

Een ePMO is een elektronisch Preventief Medisch Onderzoek. Om actueel inzicht in uw gezondheidsfactoren te krijgen begint u met het het ePMO.

Een ePMO geeft vlot en direct inzicht in uw gezondheid waarvoor u wordt uitgenodigd door onze huisarts om de resultaten van uw vragenlijst door te nemen. Er worden in een vroeg stadium gezondheidsrisico’s opgespoord zodat wij tijdig kunnen anticiperen op eventuele risico’s. Bij een verhoogd risico wordt u vrijblijvend uitgenodigd voor een vervolgonderzoek.

Bekijk voorbeeld rapport
 • Jaarlijks Preventief Medisch Onderzoek
  U kunt jaarlijks deelnemen aan een Preventief Medisch Onderzoek om inzicht te krijgen in uw gezondheid.

 • Slechts 15 minuten van uw tijd
  De onderzoeksvragen beantwoorden waar en wanneer u wilt in slechts 15 minuten!

 • Beveiligde omgeving
  Uw gegevens worden beveiligd opgeslagen en u bepaalt met wie de gegevens worden gedeeld.

Start hier uw onderzoek

 Hoe verloopt het proces?

Start hier uw onderzoek

Wat brengen wij in kaart?

In de ingevulde ePMO-vragenlijst ligt de focus op de volgende gezondheid- en vitaliteitsonderdelen. Dat brengen we vervolgens in onze rapportages en adviezen onder meer terug tot de volgende voorstelbare onderwerpen:

Een ongezonde leefstijl ligt ten grondslag aan veel ziekten en ongemakken; het is vaak de bron van een slechte lichamelijke en geestelijke conditie, soms zelfs van vervroegd overlijden. Een gezonde leefstijl doet er dus toe…!

Rookgedrag
Roken is slecht voor de gezondheid. Dat weten we inmiddels. De schadelijke stoffen in de sigarettenrook vergroten de kans op vele aandoeningen. Longkanker, hart- en vaatziekten, COPD en keelkanker worden in die context vaak genoemd. Schadelijke stoffen die samenhangen met roken zijn teer, nicotine en koolmonoxide. Stoppen met roken is dus enerzijds een ‘must’, doch wordt anderzijds vaak ook als een lastige opgave beschouwd.

Alcoholgebruik
Alcohol en gezondheid is er nog zo een.. Als u alcohol met mate drinkt, levert dat weinig schade op voor uw gezondheid. Maar wat is met mate…?

Dagelijks drinken binnen de norm voor verantwoord alcoholgebruik is niet ongezond. De norm ligt op 2 glazen per dag. Dagelijks drinken kan overigens wel het risico op gewenning meebrengen.

Gewicht
Bij overgewicht en obesitas (ernstig overgewicht) is er te veel overtollig vet in het lichaam opgeslagen. De medische vertaling ervan is de zogenaamde Body Mass Index. Mensen met overgewicht (is een BMI die veelal hoger ligt dan 25) lopen meer gezondheidsrisico’s dan mensen met een normaalgewicht. U kunt dan denken aan: hartkwalen, diabetes en hypertensie.

Kennis van uw medische voorgeschiedenis is wezenlijk van belang voor onze adviezen. Het gaat dan bijvoorbeeld om eerdere klachten, ziektes, behandelingen, eerdere operaties of medische ingrepen en het gebruik van geneesmiddelen. Met die informatie en uw antwoorden op gestelde vragen zijn we eerder in staat ons een goed beeld te vormen over de status van uw huidige gezondheid. Het stelt ons ook eerder in staat om gericht adviezen te geven.

Familieanamnese
De familiale medische voorgeschiedenis kan een indicator zijn voor ziekten en aandoeningen. U heeft daarbij allemaal wel eens gehoord van de genetica. In die context zijn vragen over bijvoorbeeld voorgevallen doodsoorzaken binnen uw familie voor ons van belang. Het geeft wellicht namelijk een antwoord op sommige van uw vragen over uw gezondheid. Erfelijkheidsfactoren kunnen dus van invloed zijn op de inschatting in hoeverre een (verhoogd) risico op een bepaalde aandoening zich realiseert.

Diabetes
Diabetes steelt je gezondheid. Sluit ramen en deuren.. maar hoe doe je dat als we het hebben over uw gezondheid. Is minder suiker eten de oplossing? Diabetes – oftewel suikerziekte – is van invloed op de gezondheid van uw lichaam en werkt negatief in op bijvoorbeeld ogen, nieren, bloedvaten en voeten. Diabetes kan zelfs de oorzaak zijn van overlijden.

Hart-en vaatziekten
Hart- en vaatziekten is de verzamelnaam voor aandoeningen die het hart en vaatstelsel aangaan, zoals hartinfarcten, beroertes, ischemische aanvallen (TIA) en vaatlijden van de grote vaten. Vroegtijdig ingrijpen voorkomt erger.

Klachten luchtwegen
Als u COPD heeft, komt u vaak adem tekort. COPD staat voor chronic Obstructive Pulmonary Disease, een chronisch obstructieve longziekte (er is dus een aanhoudende obstructie (vernauwing) in de longen). Het is een verzamelnaam voor de longaandoeningen chronische bronchitis en longemfyseem. Oftewel door ontstekingen in uw longen gaan uw longblaasjes langzaam kapot. Hierdoor ontstaan klachten als hoesten en benauwdheid.

Psychische klachten
Psychische klachten zijn er in alle soorten en maten en hebben vaak grote invloed op het dagelijkse leven. Elke dag is een uitdaging en het is moeilijk een normaal leven te leiden, contacten te onderhouden, naar school te gaan of te werken. Erkenning ervan is vaak al een eerste begin op weg naar een gelukkiger leven.

Gewichtsverlies
Gewichtsverlies dat op het eerste gezicht onverklaarbaar lijkt, aangevuld met lusteloos- en vermoeidheid is soms een eerste indicatie van opkomende kanker. In elk geval behoeft niet verklaarbaar gewichtsverlies opvolging door raadpleging van een arts.

Gehoorproblemen
Een goed gehoor is van groot belang. Het helpt ons om te communiceren en dat is van belang bij het functioneren in het dagelijks leven. Er bestaan echter verschillende gehoorproblemen die (kunnen) leiden tot gehoorverlies en gehoorschade.

Ogentest
Meer dan de helft van de mensen in Nederland heeft een oogafwijking. Op oudere leeftijd draagt zelfs meer dan 90% procent van de mensen een bril of contactlenzen. Naarmate je ouder wordt, gaan je ogen achteruit. Vroegtijdig signaleren draagt ook bij aan een prettiger leven, zowel privé als zakelijk.

Huidkanker
De meest voorkomende aanwijzing voor huidkanker is een verandering op de huid, zoals een ruw plekje dat niet weggaat, een wondje dat niet geneest of een verandering in de kleur of grootte van een al bestaande huidafwijking. Het belang van vroegtijdig erbij zijn behoeft geen toelichting. Huidkanker is een oorzaak van overlijden.

Slaapapneu
Het is tot op zekere hoogte normaal dat mensen tijdens hun slaap oppervlakkig ademen of de adem helemaal stilhouden. Het wordt abnormaal wanneer de adem langer dan 10 keer per uur wordt ingehouden (apneu) met een duur van minstens 10 seconden. Mensen met slaapapneu hebben aanvankelijk nogal vage klachten, zoals zich niet lekker voelen, prikkelbaarheid en vermoeidheid.

Dementie
Een op de vijf mensen krijgt dementie. Bij vrouwen is de kans nog groter: een op de drie vrouwen krijgt tijdens haar leven dementie. Hoe ouder, hoe groter de kans op dementie. Nederland telt op dit moment ruim 270.000 mensen met dementie. Door de vergrijzing en het ouder worden van de bevolking zullen in 2040 ruim een half miljoen mensen lijden aan dementie. Naast het ouder worden zijn andere risicofactoren die een rol kunnen spelen bij het ontstaan van dementie erfelijke factoren en bepaalde leefstijlgewoonten zoals:
– Roken
– Ongezond gewicht
– Te weinig beweging
– Hoge bloeddruk
– Suikerziekte
– Stress en depressie

Reden genoeg om snel in te grijpen en deze ziekte minder kans te geven; alle beetjes helpen. Een gezonde leefstijl helpt.
Het Instituut voor Preventie & Gezondheid helpt u om een gezondere leefstijl te krijgen. Hiermee kunt u het risico op dementie verlagen.

Stress
Het lichaam reageert op stress door onder andere de bloeddruk en de hartslag te verhogen. Dit is een soort alarmmechanisme dat het lichaam voorbereid op een nieuwe situatie. Als dit alarmmechanisme op lange termijn blijft voortduren, kan dit leiden tot chronische stress. Hierdoor is de kans op hartproblemen vergroot.

Werk
Door je werk kun je te maken krijgen met verschillende gezondheidsklachten. De meest voorkomende gezondheidsklachten zijn: stress, lawaaidoofheid, oogaandoeningen, huidaandoeningen, luchtwegaandoeningen, elleboogklachten, knieklachten, nekklachten, rugklachten, schouderklachten.

Start hier uw onderzoek
Start hier uw onderzoek

Vergoeding vervolgonderzoeken

De volgende M&I verrichtingen in het kader van onze preventief medische onderzoeken vergoedt uw zorgverzekeraar en gaan niet ten koste van uw eigen risico.

 • Als u bent doorverwezen voor spirometrie (longfunctietest) wordt het onderzoek betaald door uw zorgverzekeraar. Het onderzoek gaat niet ten koste van uw eigen risico.
 • Als u bent doorverwezen voor een ECG (hartfilmpje) wordt het onderzoek betaald door uw zorgverzekeraar. Het onderzoek gaat niet ten koste van uw eigen risico.
 • Als u bent doorverwezen voor audiometrie (gehoortest) wordt het onderzoek betaald door uw zorgverzekeraar. Het onderzoek gaat niet ten koste van uw eigen risico.
 • Als u bent doorverwezen voor audiometrie (gehoortest) wordt het onderzoek betaald door uw zorgverzekeraar. Het onderzoek gaat niet ten koste van uw eigen risico.
 • Als u bent doorverwezen voor een MMSE test (dementie) wordt het onderzoek betaald door uw zorgverzekeraar. Het onderzoek gaat niet ten koste van uw eigen risico.
 • Als u bent doorverwezen voor tele-dermatologie (huidkankeronderzoek) wordt het onderzoek betaald door uw zorgverzekeraar. Het onderzoek gaat niet ten koste van uw eigen risico.
 • Als u bent doorverwezen voor een dopplertest (vaten) wordt het onderzoek betaald door uw zorgverzekeraar. Het onderzoek gaat niet ten koste van uw eigen risico.
 • Als u bent doorverwezen voor een dopplertest (vaten) wordt het onderzoek betaald door uw zorgverzekeraar. Het onderzoek gaat niet ten koste van uw eigen risico.

De volgende onderzoeken vergoedt de zorgverzekeraar niet en/of gaan ten koste van uw eigen risico:

De volgende aanvullende medische onderzoeken vergoedt uw zorgverzekeraar niet vanuit uw basisverzekering en/of gaan ten kosten van uw eigen risico:

 • U bent doorverwezen voor een cholesterol en glucosetest. Het onderzoek gaat ten koste van uw eigen risico (€ 35,-).
 • U bent doorverwezen voor een stress test. Uw zorgverzekeraar vergoedt dit onderzoek niet vanuit de basisverzekering. (€ 35,-).
 • U bent doorverwezen voor een preventief medisch onderzoek bij uw huisarts . Dit onderzoek vergoed uw zorgverzekeraar mogelijk uit uw aanvullende verzekering. (€ 115,-).
 • Als u bent doorverwezen voor een visustest (ogen) wordt het onderzoek niet vergoed door uw zorgverzekeraar.
Start hier uw onderzoek

Meer informatie ePMO

Wilt u meer informatie over het elektronisch Preventief Medisch Onderzoek? Vul dan het onderstaande formulier in of kies voor een van de andere contactmogelijkheden onderin deze pagina.

Onze partners