Preventief medisch onderzoek

Wij bieden u een kosteloos preventief medisch onderzoek (PMO) door onze gevalideerde huisarts

Start hier uw onderzoek

    Kosteloos

Waarom een preventief medisch onderzoek?

Het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) door onze huisarts geeft antwoord op vragen omtrent de gezondheid en kwaliteit van uw leven. De bevindingen van uw PMO worden samengevat in een overzichtelijk rapport en u wordt professioneel begeleid in gevalideerde vervolgtrajecten.

Start hier uw onderzoek

Basis onderzoeken:

De Body Mass Index (BMI) is een index die de verhouding tussen lengte en gewicht bij een persoon weer geeft. De BMI wordt veel gebruikt om een indicatie te krijgen of er sprake is van over- of ondergewicht. De BMI geldt enkel voor volwassenen en kan niet gebruikt worden als betrouwbare maat, aangezien individuele verschillen in lichaamsbouw niet in de berekening worden meegewogen (verhouding van spier- bot- en vetweefsel) maar in de dagelijkse medische praktijk is de BMI goed bruikbaar en voldoende betrouwbaar. Dit geldt met name bij grotere afwijkingen zoals onder- en overgewicht.

De Meting
Bij de meting plaatst u uw blote voeten op een speciale weegschaal.

De bloeddruk of tensie is de vloeistofdruk in het slagadersysteem. De bloeddruk wordt weergegeven door middel van twee kengetallen, de systolische druk (bovendruk) en de diastolische druk (onderdruk), gescheiden door een schuine streep. De systolische druk of bovendruk is de maximale druk die wordt opgebouwd in de aorta oftewel hoofdlichaamsslagader bij het samentrekken van de linker hartkamer. De diastolische druk of onderdruk is het minimum van de druk die optreedt tussen twee samentrekkingen van het hart als de linker hartkamer zich weer met bloed vult.

De Meting
Er wordt gebruik gemaakt van een bloeddrukmeter. Voor de meting moet u strak zittende kleding of strak opgerolde mouwen vermijden. Tijdens de meting mag u niet praten omdat dit de uitslag kan beïnvloeden.

De test bepaalt een aantal verschillende soorten lipiden (vet) in het bloed. Lipiden lossen niet op in bloed, maar moeten er wel door vervoerd kunnen worden. Daarom worden lipiden in kleine bolletjes verpakt die bestaan uit vet en eiwit, de zogenaamde lipoproteïne of lipidenfracties. De twee bekendste lipidenfracties zijn LDL-cholesterol en HDL-cholesterol. Vooral een grote hoeveelheid LDL-cholesterol vergroot de kans op hart- en vaatproblemen. Daarom wordt LDL ook wel het ‘slechte cholesterol’ genoemd. HDL-cholesterol voert juist vet af waardoor dit het ‘goede cholesterol’ wordt genoemd. Triglyceriden vormen een derde belangrijke vetfractie in het bloed.

De Meting
Het onderzoek gaat door middel van een pijnloze vingerprik. U hoeft niet nuchter te zijn wanneer u het onderzoek ondergaat omdat de apparatuur zo is afgesteld dat de waardes daarop zijn aangepast. Warme handen en een goede bloedsomloop uit de punctieplaats zijn essentieel voor het verkrijgen van een goed capillair sample. Wij adviseren u uw handen vooraf goed op te warmen met water of op een andere wijze zodat wij direct kunnen prikken.

Het risico op ziekte of sterfte door hart- en vaatziekten (HVZ) binnen 10 jaar. Het doel van de multidisciplinaire richtlijn cardiovasculair risicomanagement is het bevorderen van een optimale behandeling van patiënten met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. In de richtlijn wordt aangegeven op welke wijze deze patiënten kunnen worden geïdentificeerd. Ook worden adviezen gegeven over het verlagen van het risico door verandering van voeding en leefstijl, al dan niet in combinatie met medicatie (NHG, 2011b). Om het risico op het ontstaan van een hart- of vaatziekten te bepalen bij personen zonder hart- en vaatziekten in de voorgeschiedenis, wordt niet alleen naar individuele risicofactoren gekeken, maar ook naar het totale risicoprofiel, gebaseerd op geslacht, leeftijd, roken, systolische bloeddruk en de verhouding totaal cholesterol/HDL cholesterol. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een risicotabel (zie tabel 1). Het 10-jaarsrisico op ziekte of sterfte aan hart- en vaatziekten kan hierin worden afgelezen. Voor personen met diabetes mellitus of reumatoïde artritis wordt hiervoor 15 jaar bij de actuele leeftijd opgeteld. Het 10-jaarsrisico op ziekte of sterfte door hart- en vaatziekten wordt uitgedrukt in een percentage en afgelezen op basis van leeftijd, geslacht, rookstatus, actuele systolische bloeddruk en totaal cholesterol/HDL-cholesterol ratio.

Saturatie, is een graadmeter voor de hoeveelheid zuurstof die aan de hemoglobine in de rode bloedcellen in de slagaders gebonden is. De saturatie wordt uitgedrukt als een percentage en is bij gezonde personen meer dan 96% SpO2. Zuurstofsaturatie is het percentage hemoglobine (Hb) dat volledig is verzadigd met zuurstof. De maximale verzadiging is 100%. De optimale waarde van de saturatie kan bij niet gezonde personen variëren. Patiënten met chronische longaandoeningen zoals Astma en COPD kunnen een lage zuurstofsaturatie
hebben (soms minder dan 90%) zonder acute benauwdheidsklachten. Dit komt omdat het lichaam zich geleidelijk aanpast aan het zuurstoftekort. Oudere mensen hebben over het algemeen ook lagere zuurstofsaturatie.

De Meting
U plaatst de vinger in de opening van de Pulse-Oxi meter met de nagelplaat naar boven.

Slaapapneu is een ademhalingsstoornis waarbij je vaak adempauzes neemt tijdens het slapen. Dit gebeurt minstens 5 keer per uur, de meeste mensen hebben twintig tot zestig adempauzes, daarom worden ze niet uitgerust wakker. Slaapapneu is een levensbedreigende aandoening die tot heel veel medische problemen kan lijden. Het kan zelfs het risico op een beroerte verhogen. Zeer luid snurken kan een teken zijn van deze ernstigere aandoening: obstructief slaapapneu syndroom (OSAS). Tong en kaakspieren ontspannen gedurende de slaap en blokkeren de ademstroom geheel of gedeeltelijk gedurende de slaap. Overgewicht, suikerziekte, hoge bloeddruk in het begin, maar longfunctiestoornissen, hart- en vaatziekte en langdurig ziekteverzuim zijn risico’s. Stress en vermoeidheid, slaperigheid overdag, concentratiestoornissen en vergeetachtigheid maken het bonte beeld compleet. Het aantal ongevallen thuis, op het werk en in het verkeer dat direct aan de vermoeidheid ten gevolge van slaapstoornissen is toe te rekenen is aanzienlijk. Hoeveel is niet bekend. Slaapapneu is gevaarlijk. Als het niet wordt behandeld kan men eraan dood gaan. Het Instituut voor Preventie & Gezondheid doet een vooronderzoek of er sprake kan zijn van slaapapneu door middel van een gevalideerde vragenlijst.

De urine wordt onder andere getest op de aanwezigheid van cellen, bacteriën, eiwit en glucose. Veel aandoeningen kunnen in een vroeg stadium worden aangetoond door urineonderzoek, omdat ze zich verraden door stoffen in de urine die er niet in thuis horen. Een afwijkende urineanalyse is meestal aanleiding voor aanvullend onderzoek om de aard en ernst van de onderliggende ziekte vast te stellen.

De Meting
Een portie van de eerste ochtendurine is het best bruikbaar. Daarbij is het het beste om eerst wat te plassen, even te stoppen met plassen en dan pas de urine op te vangen (dit wordt ook wel mid-stream urine genoemd).

Aanvullende onderzoeken:

Een elektrocardiogram of ECG (in Nederland in de volksmond vaak hartfilmpje genoemd) is een registratie van de elektrische activiteit van de hartspier. Uit een ECG is veel informatie te krijgen over de werking van de hartspier, met name bij ritme- en geleidingsstoornissen. Over de pompwerking van het hart geeft het echter alleen op indirecte wijze informatie. Bij zuurstoftekort van de hartspier zijn ook karakteristieke afwijkingen zichtbaar.

De Meting
Voor een ECG moet u plaats nemen op een behandeltafel met ontbloot bovenlichaam. Wij stellen u op uw gemak en u mag niet praten tijdens de test omdat dit de test negatief kan beïnvloeden.

COPD is een afkorting van de Engelse term Chronic Obstructive Pulmonary Disease, dit betekent chronisch obstructieve longziekte (er is dus een aanhoudende blokkade in de longen). Het is een verzamelnaam voor de longaandoeningen chronische bronchitis en longemfyseem. Bij chronische bronchitis zijn de oorzaken vaak ontstekingsprocessen in de kleine luchtwegen, de bronchioli. De bronchusklieren zijn vergroot waardoor overmatig veel slijm wordt geproduceerd. Die ontstaat door littekenvorming in de wand, het gladde spierweefsel, van de bronchiën. Door het overtollige slijm zwellen de slijmvliezen op waardoor een gedeeltelijke obstructie van de luchtwegen ontstaat.

De Meting
Bij het COPD-onderzoek wordt gebruik gemaakt van een spirometer. U moet in staande positie eerst diep inademen en vervolgens hard uitblazen op het apparaat.

U kunt stress zien als het effect van de druk en spanning van het dagelijkse leven op uw lichaam. Vooral grote veranderingen in uw leven of werk zijn duidelijke bronnen van stress, zoals ziekte, kinderen krijgen, echtscheiding, verlies van partner, verhuizingen of ontslag. Vaak zijn het echter vooral de continue kleine ergernissen waar men het meest onder lijdt. Volgens het American Institute of Stress zijn tot 80% van de gezondheidsproblemen aan stress gerelateerd.

De Meting
De HRV test is een 1 minuut durende diepe-ademhalingstest met een leeftijds- en geslachtsafhankelijk referentiegebied voor verschillende HRV parameters.

Huidkanker is de meest voorkomende vorm van kanker in de wereld. Meer dan 13 miljoen gevallen worden jaarlijks gediagnosticeerd. Ongeveer 60.000 mensen sterven elk jaar aan huidkanker wereldwijd. Het melanoom blijft sneller stijgen dan de 7 meest voorkomende kankers, waaronder prostaat- en borstkanker Maar het hoeft niet zo te zijn. Met preventie en vroege detectie zijn de meeste sterfgevallen aan huidkanker te voorkomen.

De Meting
Wij maken met de MoleMate een foto onder de huid waarna de resultaten door een dermatoloog beoordeeld worden. Het onderzoek doet geen pijn en heeft geen gevolgen voor uw verdere gezondheid.

Een audiometrisch onderzoek is een onderzoek naar uw gehoor. Een onderdeel van dit onderzoek is ook een hoortest. Uit de hoortest komt een audiogram naar voren waarop exact te zien is in hoeverre uw gehoor nog intact is of dat het beschadigd is.

De Meting
Voor dit onderzoek is geen voorbereiding nodig. Haal wel eventuele oor piercings uit uw oren, in verband met het gebruik van een koptelefoon. Verder is het van belang dat u uw oorsmeer voorafgaand aan het onderzoek verwijdert.

Beter zicht staat gelijk aan een betere levenskwaliteit. De basis voor beter zicht is een nauwkeurige oogmeting. Ook als je geen oogproblemen hebt is het toch belangrijk om regelmatig uw ogen te laten testen zodat er tijdig actie ondernomen kan worden indien er iets mis is.

De Meting
De gezichtsscherpte wordt bepaald door middel van het onderzoek met de letterkaart. De gezichtsscherpte, ook wel visus genoemd, geeft aan hoe groot de afstand is waarop je een bepaald detail nog kan herkennen en wordt uitgedrukt in een breuk.

Ook al bestaat er geen specifieke biologische marker voor de ziekte van Alzheimer, toch beschikken onze huisartsen over verschillende diagnosehulpmiddelen. Zo bestaat er een test, de MMSE [Mini Mental State Examination], die systematisch uitgevoerd wordt bij de opsporing, maar vooral bij de follow-up van de ziekte. Het is een eenvoudige vragentest om de cognitieve functies te evalueren en eventuele geheugen-, taal-, aandachts-, leer-, redenerings- en oriëntatiestoornissen (in ruimte en tijd) op te sporen.

Start hier uw onderzoek

Vergoeding vervolgonderzoeken

De volgende onderzoeken worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Het gaat niet ten koste van uw eigen risico!

Aanvullende onderzoeken, op basis van het gesprek met de huisarts, vergoed vanuit uw basis zorgverzekering:

 • Als u bent doorverwezen voor spirometrie (longfunctietest) wordt het onderzoek betaald door uw zorgverzekeraar. Het onderzoek gaat niet ten koste van uw eigen risico.
 • Als u bent doorverwezen voor een ECG (hartfilmpje) wordt het onderzoek betaald door uw zorgverzekeraar. Het onderzoek gaat niet ten koste van uw eigen risico.
 • Als u bent doorverwezen voor audiometrie (gehoortest) wordt het onderzoek betaald door uw zorgverzekeraar. Het onderzoek gaat niet ten koste van uw eigen risico.
 • Als u bent doorverwezen voor een visustest (ogen) wordt het onderzoek betaald door uw zorgverzekeraar. Het onderzoek gaat niet ten koste van uw eigen risico.
 • Als u bent doorverwezen voor een MMSE test (dementie) wordt het onderzoek wordt betaald door uw zorgverzekeraar. Het onderzoek gaat niet ten koste van uw eigen risico.
 • Als u bent doorverwezen voor tele-dermatologie (huidkankeronderzoek) wordt het onderzoek betaald door uw zorgverzekeraar. Het onderzoek gaat niet ten koste van uw eigen risico.
 • Als u bent doorverwezen voor een dopplertest (vaten) wordt het onderzoek betaald door uw zorgverzekeraar. Het onderzoek gaat niet ten koste van uw eigen risico.
 • Als u bent doorverwezen holtertest (hartritmestoornis) wordt het onderzoek betaald door uw zorgverzekeraar. Het onderzoek gaat niet ten koste van uw eigen risico.

De volgende onderzoeken worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Het gaat ten koste van uw eigen risico!

Aanvullende onderzoeken, op basis van het gesprek met de huisarts, niet vergoed vanuit uw basis zorgverzekering:

 • U bent doorverwezen voor een cholesterol en glucosetest. Het onderzoek gaat wel ten koste van uw eigen risico (€ 28,-).
 • U bent doorverwezen voor een stress test. Dit onderzoek wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar  (€ 32,-).
 • U bent doorverwezen voor een PMO bij de huisarts. Dit onderzoek wordt mogelijk vergoed vanuit uw aanvullende verzekering (€ 115,-).
Start hier uw onderzoek

Meer informatie PMO

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van het Preventief Medisch Onderzoek (PMO)? Vul dan het onderstaand formulier in of kies voor een van de andere contactmogelijkheden onderin deze pagina.

Onze partners